Λογιστικά / Φοροτεχνικά Γραφεία ΚΑΒΑΛΛΑΡΗΣ

The perfect choice for your next project...

ΥποστήριξηΜελέτηΣύσταση επιχειρήσεων

Στα Λογιστικά / Φοροτεχνικά Γραφεία ΚΑΒΑΛΛΑΡΗΣ

δημιουργήσαμε ένα σύγχρονο και άνετο περιβάλλον. Εξοπλισμένα με καινοτόμο τεχνολογική υποστήριξη. με συνεδριακούς χώρους και επιστημονικά καταρτισμένους συνεργάτες.

Αφουγκραζόμαστε τις ανάγκες σας, μελετάμε προσεκτικά την κάθε περίπτωσή, ενημερώνοντας σας για κάθε επόμενο βήμα και συμφωνούμε στην στρατηγική που θα ακολουθηθεί για την ολοκλήρωση του στόχου.

Η Στρατηγική μας

Γίνεται με βάση τις αρχές της λογιστικής. Είναι ο προϋπολογισμός του Marketing Plan.

Περιλαμβάνει α) την αξία των προσδοκώμενων πωλήσεων σε μονάδες και την τιμή μονάδας β) το κόστος αγοράς, παραγωγής, φυσικής διανομής και προώθησης κατά κατηγορίες. Η διαφορά είναι το αναμενόμενο αποτέλεσμα.

Ο σχεδιασμός μας

Ο σχεδιασμός εναλλακτικών στρατηγικών αποτελεί ίσως το κρισιμότερο βήμα για την διεκπεραίωση του Πλάνου Μάρκετινγκ.
Η έννοια των εναλλακτικών στρατηγικών βασίζεται σε δύο υποθέσεις:
Μία εκ των εναλλακτικών ειναι η βέλτιστη αλλά υπάρχουν περισσότερες από μία πορείες για να επιτευχθεί ένας στόχος.

Οι στόχοι μας

Οι πρωταρχικοί στόχοι είναι κατά βάση ίδιοι σε όλες τις επιχειρηματικές μονάδες.
Κλασικά παραδείγματα είναι: οι πωλήσεις, το μερίδιο αγοράς, τα κέρδη.
Οι δευτερεύοντες στόχοι πηγάζουν από τους πρωταρχικούς και ποικίλουν από
επιχείρηση σε επιχείρηση. Παραδείγματα είναι: πωλήσεις ανά τμήμα αγοράς, άνοδος της αναγνωρισιμότητας του προϊόντος, αύξηση των τιμών κ.λ.π.
0
Έτη στον χώρο
0
Ανάπτυξη εταιρείας
0
Επιχειρήσεις

Ποιοί Είμαστε

Το λογιστικό μας γραφείο ιδρύθηκε το 1971 από τον Αντώνιο Καβαλλάρη και συνεχίζει με τους υιούς του Νεκτάριο και Χρήστο με πτυχία και σεμινάρια από ανώτατες οικονομικές σχολές της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Με εξειδικευμένο προσωπικό ανώτατης εκπαίδευσης και εμπειρίας, προσφέρουμε υψηλού επιπέδου υπηρεσίες σε ιδιώτες και επιχειρήσεις.

Γνωρίστε Την ομάδα μας

Τα λογιστικά / φοροτεχνικά γραφεία Καβαλλάρη στελεχώνονται από εξειδικευμένο προσωπικό άρτια εκπαιδευμένο.

Πάντα ενημερωμένο με τις τελευταίες οικονομικές εξελίξεις και με μεγάλη εμπειρία.

Πελάτες μας

Ικανοποιημένοι πελάτες / εταιρείες εμπιστεύονται εμάς για την σωστή οικονομοτεχνική μελέτη και ανάπτυξη τους.