ΓΕΩΡΓΙΑ   ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΟΥ

Γεωργία Αναστασάκου

Λογίστρια / Φοροτεχνικός

Γεωργία Αναστασακου: Λογίστρια / Φοροτεχνικός Γ’ Τάξης. 

Πτυχιούχος του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Πειραιά. Γλώσσες: Αγγλικά και Γερμανικά

 

Αρμοδιότητες  στην εταιρεία : 

 • Καταχωρίσεις λογιστικών εγγραφών – τιμολογίων – παραστατικών (έξοδα –τράπεζες – έσοδα), τόσο στην γενική όσο και στην αναλυτική λογιστική.
 • Παρακολούθηση συμβάσεων- Έλεγχος της διαδικασίας της τιμολόγησης -Έκδοση και καταχώριση τιμολογίων (λοιπά παραστατικά). Απευθείας επικοινωνία με τους υφισταμένους αλλά και τους δυνητικούς πελάτες για την επίλυση των ζητημάτων που προκύπτουν στην τιμολόγηση.
 •  Συμμετοχή στις λογιστικές απογραφές και καταχώρηση – τήρηση των παγίων
 • Υποστήριξη των εργασιών του λογιστηρίου
 • Σύνταξη και αποστολή περιοδικής και οριστικής δήλωσης ΦΠΑ
 • Εγγραφές ταμείου (κεντρικού και υποκαταστημάτων)
 • Αρχειοθέτηση
 • Διοικητική Υποστήριξη.
 • Πληρωμές Δημοσίων Ταμείων.

Ελλάδα / Σπουδές

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά

Διοίκησης Επιχειρήσεων, της σχολής Διοίκησης και Οικονομίας

Πιστοποιητικά

 •  Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Λογιστή – Φοροτεχνικού Γ’ τάξης
 •  Γνώσης προγράμματος μισθοδοσίας και λογιστικών προγραμμάτων
 •  Γνώσης προγράμματος SAP