Λογιστικές / Φοροτεχνικές Υπηρεσίες

Ίδρυση νέων επιχειρήσεων

Έναρξη ατομικών επιχειρήσεων καθώς και νομικών πρσώπων. Μέσα από την  εμπειρία μας, οι συνεργάτες μας, σας καθοδηγούν στη σωστή λειτουργία της επιχείρησης από την ίδρυση και σε όλη την πορεία εξέλιξής της.

Φοροτεχνικές Υπηρεσίες

Βελτιστοποίηση φορολογικής επιβάρυνσης. Φορολογικός σχεδιασμός και στρατηγική υποστήριξη. Προετοιμασία για την αντιμετώπιση φορολογικών ελέγχων. Επιμέλεια επιστροφών φόρων και ΦΠΑ. Δηλώσεις Νομικών Προσώπων.

Φυσικά πρόσωπα

Υποβολή φορολογικών δηλώσεων, δηλώσεων στοιχείων ακινήτων Ε9, οικογενειακού επιδόματος Α21, επιδότησης ενοικίου. Αίτηση ρυθμίσεων εφορίας (ΑΑΔΕ) – ΕΦΚΑ. Σύνταξη και υποβολή μισθωτηρίων συμβολαίων. Συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα τεκμηρίων και ανάλωσης κεφαλαίου.

Νομικά Πρόσωπα

Παροχή υπηρεσιών ελέγχου (τακτικού & έκτακτου ). Τήρηση βιβλίων μηχανογραφικά. Υποβολή ΦΜΥ.  Υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων  ΜΥΦ. Μετατροπές – Συγχωνεύσεις – Απορροφήσεις επιχειρήσεων. Σύνταξη οικονομικών καταστάσεων , ισολογισμών / αποτελεσμάτων χρήσης. Έντυπο Ν- εντύπου φορολογικής αναμορφώσεως. Σύνταξη ταμειακών ροών

Επιδοτήσεις

Ενημέρωση επιδοτήσεων που είναι σε ισχύ, τα προγράμματα ΕΣΠΑ / Αναπτυξιακού και δυνατότητες χρηματοδότησης.

Επιδοτήσεις Νέων επιχειρήσεων
Επιδοτήσεις νέων θέσεων εργασίας

Επίκαιρα Ζητήματα

Σας ενημερώνουμε για καίρια φορολογικά ζητήματα και όλες τις  εξελίξεις με εγκυρότητα. Γνωρίζοντας τις συνεχόμενες αλλαγές της Φορολογικής νομοθεσίας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επιπέδου που χαμηλώνουν το κόστος της επιχείρησης.

Λογιστικά / Φοροτεχνικά

Λογιστικός έλεγχος και επίβλεψη των τύπων εταιριών (ΑΕ, ΙΚΕ, ΕΠΕ)

Εξ ολοκλήρου διαδικασίες έναρξης – μεταβολής – διακοπής, υπό ίδρυσης επιχειρήσεων φυσικών ή μη προσώπων, ατομικών επιχειρήσεων και εταιρειών

Επιδοτήσεις

Οι επιδοτήσεις που είναι σε ισχύ, τα προγράμματα ΕΣΠΑ και δυνατότητες χρηματοδότησης

Νομικά θέματα

Συμβουλές και λύσεις που αφορούν νομικά θέματα σε σχέση με φορολογικές και άλλες οικονομικές υποθέσεις.

Επίσης συνεργαζόμαστε με το Δικηγορικό γραφείο ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ Μ. ΒΑΛΒΗ – ΣΟΦΙΑΣ ΕΜΜ. ΚΑΠΙΡΗ με έδρα στον Πειραιά και γραφείο Κυκλάδων στην Χώρα της Νάξου για υψηλού επιπέδου νομικές υπηρεσίες.